ArkivCentrum Örebro län

 

Bli medlem!

Stadgar

Medlemsförmåner

       

Som medlem i ArkivCentrum Örebro län erbjuds din förening eller ditt företag:

  • Trygg och säker förvaring av det egna arkivmaterialet.
  • Kompetent och kunnig hantering och sortering av arkivmaterialet.
  • Rådgivning i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor.
  • Möjlighet till vidareutbildning av de egna medlemmarna i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor.
  • Möjlighet att hyra våra lokaler för t ex styrelsemöten, egna föreläsningar eller dylikt.
  • Vår medlemstidning Aktstycket som utkommer med 4 nummer per år.
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsumafton

Medlemsavgifter

Organisationer

Medlemmar Avgift/år

1–100

100 kr

101–200 150 kr
201–500 300 kr
501–1 000 400 kr
1 001–3 000 700 kr
3 001– 1 000 kr
Därutöver debiteras varje hyllmeter med 150 kr/år. När det gäller gallringsbart material debiteras 300 kr per hyllmeter och år.

Företag

Antal anställda Avgift/år
1–5 100 kr
6–100 500 kr
101– 1 000 kr
Därutöver debiteras varje hyllmeter med 150 kr/år. När det gäller gallringsbart material debiteras 300 kr per hyllmeter och år.

Enskild medlem

100 kr
     
Om din förening eller ditt företag vill bli medlem i ArkivCentrum Örebro län fyller du i pdf-formuläret nedan, skriver under det samt postar det till ArkivCentrum Örebro län, Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro. Det går också bra att ta med anmälningsblanketten när du besöker ArkivCentrum.
Medlemsanmälansformulär Pdf-formulär
För mer information ring oss på tfn 019-611 29 00 eller e-posta.
 
           
 

Copyright 2013 ArkivCentrum Örebro län